Eltekniker

En eltekniker/kontaktledningsmontör utför elinstallationer på järnvägs-, spårvägs- och tunnelbane-anläggningar, både när det gäller underhåll av befintliga och byggnation av nya anläggningar. Som eltekniker arbetar du med växelvärme, belysning, kraftmätning till signalanläggningarna samt kontaktledning och hjälpkraft längs med spåren.

Att vara eltekniker/kontaktledningsmontör är ett rörligt och varierande arbete. Om man arbetar på kontaktledningsanläggningar sker jobbet via arbetsplattformar på spårgående arbetsfordon. Många eltekniker/kontaktledningsmontörer har därför utbildning för att få köra dessa arbetsfordon på spåren. Som eltekniker/kontaktledningsmontör arbetar du ofta i arbetslag. Arbetet genomförs utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress.

Eltekniker/kontaktledningsmontör ska ha elteknisk utbildning på gymnasienivå eller likvärdig som grund, som sedan byggs på med anpassade kurser för järnvägens olika elanläggningar. Kunskaper krävs både för att utföra arbetet på ett säkert sätt samt utföra och sedan kontrollera arbetet innan man tar anläggningen i drift. Infranord tillhandahåller säkerhetsutbildningar för sin personal.