Entreprenadingenjör

Som Entreprenadingenjör på Infranord arbetar du med att följa upp tilldelade uppdrag enligt vår affärsprocess. Du arbetar med ekonomisk uppföljning, prognoser samt kalkylering i de olika uppdragen. I rollen ingår också att bevaka kontraktshandlingar, medverka vid produktionsplanering och arbeta med projektstyrning.

Entreprenadingenjören är en viktig länk mellan kontraktet och arbetsledningen. Arbetet utförs både på kontor och i spårmiljö. Resor inom Sverige och arbete på obekväma tider förekommer.

Som Entreprenadingenjör på Infranord är du civilingenjör eller högskoleingenjör med goda kunskaper inom ekonomi, projektstyrning och entreprenadjuridik eller har likvärdig kompetens och erfarenhet.