Mätningsingenjör

En mätningsingenjör gör så kallade inmätningar och utsättningar i järnvägsprojekt. Mätningsteknikern har en viktig uppgift både innan och efter ett järnvägsprojekt för att se till att spåren ligger i rätt nivå, håller rätt avstånd till tunnelväggar och mötande spår. En mätningstekniker kan också förse stora järnvägsbyggen med underlag innan byggstart, till exempel inför byggen av stomnät.

En mätingenjör har ofta en teknisk utbildning från gymnasiet och dessutom relevanta säkerhetsutbildningar. Det senare tillhandahåller Infranord.