Maskinförare

En maskinförare är en lokförare som kör järnvägsmaskiner. Maskinföraren framför lok och spårgående arbetsmaskiner som används vid drift och underhåll av järnvägen.

Maskinförarens arbetsplats är där maskinen behövs och övernattning utanför hemorten är vanligt. Maskinerna används till exempel vid anläggningsarbeten, transporter samt vid arbetsuppgifter såsom spårjustering och kontaktledningsarbeten. Maskinförarna arbetar ofta två och två för att hjälpas åt att framföra maskinen.

En maskinförare har en speciell maskinförarutbildning som liknar lokförarens. Dessutom krävs speciella trafiksäkerhetsutbildningar för att arbeta vid järnvägen, vilket Infranord tillhandahåller.