Maskintekniker

Som maskintekniker på Infranord kommer du att arbeta med underhåll av Infranords maskiner och fordon. Arbetet görs till största delen i våra verkstäder, men planerad service och akut felavhjälpning i ute vid spåren förekommer.

Du arbetar tillsammans med andra maskintekniker och ibland även med andra yrkesroller. Arbetet kräver att du har möjlighet att arbeta på annan ort när verksamheten kräver det.

Maskinteknikern har en relevant fordonsteknisk utbildning. Du behöver också trafiksäkerhetsutbildningar vilket är något som Infranord kan erbjuda.