Platschef

En platschef har en nyckelroll vid järnvägsbyggen och tar ofta ett helhetsansvar för ett järnvägsprojekt. För att trivas i rollen bör du tycka om att leda och fördela arbete och även ha en god förståelse för hur du och ditt team ska möta kundens önskemål och krav. Du behöver ha en bra struktur då det är du som driver byggprojekten och säkerställer att tidplaner hålls. Du ska dessutom ha kunskap om kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner samt säkerhetsföreskrifter och ta ansvar för att de efterlevs.

Duktiga platschefer är avgörande för Infranords framgång i projekten och du får en viktig roll för hela affären.

Platschefen är antingen gymnasieingenjör eller högskoleingenjör, gärna med inriktning mot till exempel samhällsbyggnad. 


Med rätt inställning är allt möjligt
Intervju med Emma Björk, platschef