Produktionschef

Som Produktionschef på Infranord är du första linjens ledare och har ansvar för att leverera personal och maskiner till projekten med rätt kvalitet till lägsta kostnad för Infranord. Arbetsuppgifterna handlar om att förbättra lönsamheten, korrigera avvikelser samt göra uppföljning av leveranser, ekonomi och säkerhet.

Arbetet utförs både i kontorsmiljö och ute i verksamheten. Resor inom Norden förekommer och i mindre utsträckning kan du behöva jobba på obekväma arbetstider.

Produktionschefen har högskoleutbildning inom produktion, teknik, logistik eller personal alternativt motsvarande yrkeserfarenhet. Det är bra om du har grundläggande maskinkunskap, goda kunskaper inom ekonomi och kostnadsstyrning samt viss kännedom om arbetsrätt.