Signaltekniker

En signaltekniker säkerställer att järnvägens viktiga signalsystem fungerar som de ska, något som är avgörande för att tågen ska kunna framföras säkert. Arbetsuppgifterna består av underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av signalsäkerhetsanläggningarna. Arbetet kräver också att man kontrollbesiktigar signalsäkerhetsanläggningarna som är i drift med anläggningsspecifika behörigheter.  

Arbetet sker till stor del utomhus och i tillsammans med andra yrkesgrupper inom järnvägen. Insatserna planeras utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress.

Som signaltekniker har du en speciell signalteknikerutbildning. Infranord utbildar ibland signaltekniker i egen regi. Signalteknikerutbildning går också att få via vissa yrkeshögskolor. Dessutom krävs en relevant trafiksäkerhetsutbildning, något som Infranord tillhandahåller.


Varierande yrke som utmanar mig som tekniker
Intervju med Niklas som gått Infranords Utbildningsspåret och idag jobbar som signaltekniker inom järnvägen.