Spårsvetsare

Som spårsvetsare svetsar och underhåller du spåren, framförallt spårväxlarna. Du arbetar med olika svetsmetoder, både automatiserad och manuell svetsning. I manuell svetsning ingår bland annat termitsvetsning, en traditionell och noggrann arbetsmetod för att svetsa ihop spårskarvar. Du arbetar med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår både i tunnelbana, på spårväg och på järnväg. Växelbyten samt räls- och slipersbyten ingår i spårsvetsarens arbetsuppgifter, liksom att akut åtgärda rälsbrott på vintern och solkurvor på sommaren.

Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och komponenter, och att det underhålls på rätt sätt. Arbetet genomförs utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress. Järnvägsteknisk svetsning är ett kvalificerat arbete. Avancerat stål ska fogas samman och repareras samtidigt som kraven på kvalitet och utförande är väldigt höga.

För att arbeta som spårsvetsare krävs en spårsvetsarutbildning. Dessutom krävs relevanta säkerhetskurser vilket Infranord tillhandahåller.