Teletekniker

Att arbeta som teletekniker innebär att du jobbar med opto- och kopparkabel, trafikinformationsanläggningar, data och telenät. Våra teletekniker arbetar en del med lågspänning, drar kabel och monterar skyltar.

För arbete som teletekniker krävs lägst gymnasieutbildning inom elteknik, gärna teleinriktning, eller likvärdig erfarenhet. Vi söker särskilt dig som har erfarenhet av arbete med teleteknik inom infrastrukturbranschen och/eller eftergymnasial utbildning inom teleteknik.