Menu

Fakturering till Infranord

Märkning av fakturor
För att vi ska kunna betala din faktura i rätt tid så behöver den vara  märkt på rätt sätt. De fakturor som inte tar hänsyn till våra minimikrav på märkning eller reglerna kring omvänd skattskyldighet för bland annat byggtjänster och viss försäljning av metallskrot kommer att returneras.

Minimikrav på märkning:

 • Bolagsnamn
  Ange fullständigt bolagsnamn
 • Referensperson
  Ange för- och efternamn på beställaren
 • Ett resursid samt AO nummer
  Resursid är antingen 4 alfanumeriska tecken eller 5 numeriska tecken
  AO nummer är 5-7 numeriska tecken och det är viktigt att det inleds med AO1234567. Undantag gäller för Infranord AB Components där fakturorna ska märkas med beställningsnummer.
 • Omvänd skattskyldighet byggtjänster
  Om fakturan omfattas av omvänd skattskyldighet för byggmoms ska informationstext om detta samt både vårt och säljarens VAT-nummer anges på fakturan. Infranords VAT-nummer SE556793308901. Vi kan tyvärr inte hantera fakturor som innehåller tjänster som både är momsbelagda samt omfattas av omvänd skattskyldighet.
 • Omvänd skattskyldighet visst metallskrot
  Om vi som säljare får en självfaktura/avräkning som köparen har utfärdat ska informationstext om detta samt både vårt och köparens VAT-nummer anges på fakturan. Infranords VAT-nummer SE556793308901. Samtliga självfakturor/avräkningar ska mailas till kundreskontra@infranord.se

 

Faktureringsadresser
Infranord AB FE 333, 838 73 Frösön
Infranord AB Components FE 310, 838 73 Frösön

Observera att adresserna ovan endast avser fakturor som ska skickas
för inskanning. Orderbekräftelser, anbud, avtal, och följesedlar samt övrig post ska skickas till respektive postadresser inom Infranord.

Påminnelser ska skickas till Infranord AB, Leverantörsreskontran, Box 648, 801 27 Gävle eller till vår mailadress
leverantorsreskontra@infranord.se

För dig som vill skicka Pdf-fakturor till Infranord, se infolänk, eller om du vill skicka e-fakturor kontakta vår leverantörsreskontra på mailadress leverantorsreskontra@infranord.se