Menu

Fakturor till Infranord AB

Information till dig som ska skicka en leverantörsfaktura till Infranord AB.

Vid fakturering till Infranord AB finns det krav kring fakturans format och innehåll som måste beaktas. Här kan du läsa om vad som gäller för fakturamärkning, e-faktura med mera. Infranord AB tillämpar 30 dagars betalningsvillkor.

Att skicka E-faktura är snabbt, säkert och miljövänligt.

Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket i formatet PEPPOL Bis Billing 3.0 och tar i första hand emot fakturor den vägen.

Om ni inte har möjlighet att skicka via PEPPOL, så har vi möjlighet att även ta emot e-fakturor i formatet Svefaktura 1.0.

Notera att en PDF-faktura inte räknas som en elektronisk faktura.
PEPPOL
Fakturor till Infranord AB skickas i formatet PEPPOL Bis Billing 3.0. Vårt PEPPOL-id är 0088:7350005120702.

Svefaktura
Ett alternativ till Peppol är att använda vår VAN-tjänst. Kontakta er VAN-operatör för anslutning och vår operatör är Opus Capita. För detta alternativ tar Infranord emot Svefaktura 1.0. Vår GLN-kod för att ta emot Svefaktura är 7350005120702.

Adresser

Infranord AB
FE 333
838 73 Frösön

Infranord AB Components
FE 310
838 73 Frösön

Observera att adresserna ovan endast avser fakturor. Orderbekräftelser, anbud, avtal, och följesedlar samt övrig post ska skickas till respektive postadresser inom Infranord.

Påminnelser ska skickas till:

Infranord AB
Leverantörsreskontran
Box 648
801 27 Gävle
eller till vår mailadress leverantorsreskontra@infranord.se. 
Krav på obligatorisk märkning av fakturor till Infranord

För att vi ska kunna betala din faktura i rätt tid så behöver den vara märkt på rätt sätt.
De fakturor som inte tar hänsyn till våra minimikrav på märkning eller reglerna kring omvänd skattskyldighet för bland annat byggtjänster och viss försäljning av metallskrot kommer att returneras.

Minimikrav på märkning:

• Bolagsnamn - Ange fullständigt bolagsnamn

• Referensperson - Ange för- och efternamn på beställaren

• Ett resursid samt AO nummer. Resursid får ni från er beställare och det är antingen 4 alfanumeriska tecken eller 5 numeriska tecken. AO nummer är 5-7 numeriska tecken och det är viktigt att det inleds med AO1234567. Undantag gäller för Infranord AB Components där fakturorna ska märkas med beställningsnummer.

Placering av resursid för fakturor via Peppol eller Sve
Observera att det enbart är resursid som ska registreras in i nedanstående taggar. AO nummer måste stå i ett annat valfritt fält.

Peppolfaktura
I filen för Peppol Bis Billing format ska resursid placeras i tagg:
cbc:BuyerReference

OBS! Nedanstående resursid är ett exempel
<cbc:BuyerReference>JAJ6</cbc:BuyerReference>

Svefaktura
I filen för Svefaktura ska resursid placeras i tagg:
RequisitionistDocumentReference

OBS! Nedanstående resursid är ett exempel
<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>JAJ6</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

Vid frågor gällande märkning av fakturor kan ni antingen kontakta avtalsansvariga hos Infranord eller maila leverantorsreskontra@infranord.se
Infranords organisationsnummer 556793-3089

Infranords VAT-nummer SE556793308901
Byggtjänster
Infranord omfattas av omvänd skattskyldighet och om fakturan avser byggtjänster ska informationstext om detta samt både vårt och säljarens VAT-nummer anges på fakturan. Infranords VAT-nummer SE556793308901.

Vi kan tyvärr inte hantera fakturor som innehåller tjänster som både är momsbelagda samt omfattas av omvänd skattskyldighet.

Metallskrot
Omvänd skattskyldighet för handel med avfall och skrot för vissa metaller. Om vi som säljare får en självfaktura/avräkning som köparen har utfärdat ska informationstext om detta samt både vårt och köparens VAT-nummer anges på fakturan. Infranords VAT-nummer SE556793308901.

Samtliga självfakturor/avräkningar ska mailas till kundreskontra@infranord.se