Styrelse

​​​

 

Jan Bardell, ordförande

Född: 1957
Invald: 2019

Erfarenheter: Vd för olika Vattenfall-bolag, bl a Vattenfall Data, Vattenfall Business Services, Vattenfall Services. Vd och koncernchef One Nordic AB, vd och koncernchef Argynnis Group AB samt vd Climeon AB.

Utbildning: Uppsala Universitet, Gävle Högskola samt IFL (Institutet för Företagsledning).

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Peptonic Medical AB och Zazz Energy AB samt styrelseledamot i Studsvik AB.

 

Ulrika Danielsson, ledamot

Född: 1972
Invald: 2020

Erfarenhet: CFO Castellum, styrelseledamot i Castellum-anknutna bolag samt Slättö Förvaltning AB.

Utbildning: Civilekonom.

Övriga uppdrag: CFO/Affärsstöd Atrium Ljungberg sedan 2021, styrelseledamot i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Sven-Erik Bucht, ledamot

Född: 1954
Invald: 2020

Erfarenhet: Landsbygdsminister i svenska regeringen mellan 2014–2019, riksdagsledamot 2010–2019, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Haparanda.

Utbildning: Företagsekonomi, Luleå tekniska universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Copperston Resources AB och Pensionsmyndigheten. Sveriges representant i Nordiska Rådets Gränshindersråd. Enskild firma, bedriver där skogs- och jordbruk.

 

Lucien Herly, ledamot

Född: 1980
Invald: 2021

Erfarenhet: Chefsbefattningar inom Vattenfallkoncernen. 

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik (KTH, Ecole Polytechnique), diplomerad finansanalytiker (IFL)

Övriga uppdrag: Kansliråd vid Näringsdepartementet.

 

Charlotte Bergman, ledamot

Född: 1963
Invald: 2022

Erfarenhet: Vd ELU Konsult AB, Vd Strängbetong AB, flera ledande befattningar inom NCC-koncernen, styrelseuppdrag Svevia.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi i Linköping 1988.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande ELU Konsult AB, Svefa AB, HRP AS samt styrelseledamot FastPartner AB, Anders J Ahlström Holding, Infrea AB. Tf VD och koncernchef Infrea AB.

 

Caroline Ottosson, ledamot

Född: 1968
Invald: 2022

Erfarenhet: Anbudsdirektör och senior rådgivare Keolis Sverige AB, Direktör och chef Anläggningar och system (Assets) Swedavia AB, Chef Trafikförvaltningen Region Stockholm samt VD SL och Waxholmsbolaget, Stf generaldirektör med flera ledande roller inom Trafikverket, Vägdirektör Vägverket Region Mitt och Ekonomidirektör Lantmäteriet.

Utbildning: Civilingenjör (KTH), inriktning teknisk lantmätare L-87, IFL Handelshögskolan Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) samt styrelseledamot i Viati Konsult AB

 

 

Magnus Meyer, ledamot

Född: 1967
Invald: 2022

Erfarenhet: Vd för flera bolag i WSP-koncernen, bl a WSP Europe AB och WSP Sverige AB. Vd och koncernchef Tengbomgruppen AB, samt olika roller inom GE Capital.

Utbildning: Civilingenjör och Teknologie Licentiat KTH.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande HiQ International AB och styrelseuppdrag i bl a Vasakronan AB, Coor Service Management AB, Kinnarps AB och Fagerhult AB.

 

Henrik Eneroth, arbetstagarrepresentant

Född: 1967
Invald:
2016

Utbildning: Spårbunden kommunikation, 3-årig gymnasieutbildning.

Övriga uppdrag: Facklig företrädare för Seko. Inget övrigt styrelseuppdrag, inte anställd på Regeringskansliet.

 

Håkan Englund, arbetstagarrepresentant

Född: 1970
Invald:
2010

Utbildning: El-teleteknisk utbildning.

Övriga uppdrag: Facklig företrädare för Seko. Inget övrigt styrelseuppdrag, inte anställd på Regeringskansliet.

 

Per-Ola Axelsson Åhl, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Född: 1967
Invald:
2022

Utbildning: 4-årig gymnasium el/tele teknisk utbildning.

Övriga uppdrag: Facklig företrädare för Seko. Inget övrigt styrelseuppdrag, inte anställd på Regeringskansliet.

 

Lars-Erik Mott, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Född: 1960
Invald:
 2016

Utbildning: Gymnasieekonom.

Övriga uppdrag: Facklig företrädare för Saco. Projektledare kalkylering. Inget övrigt styrelseuppdrag, inte anställd på Regeringskansliet.