Menu

Styrelse

​​​

 

 

Jan Bardell, ordförande

Född: 1957
Invald: 2019

Erfarenhet: VD i olika Vattenfall bolag bla Vattenfall Data, Vattenfall Business Services ,Vattenfall Services, VD och  koncernchef i One Nordic AB, VD och koncernchef i Argynnis Group AB samt  VD i Climeon AB

Utbildning: Uppsala Universitet, Gävle Högskola samt IFL (Institutet för Företagsledning).

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseuppdrag i Energiservice AB och Bardell Consult AB.

 

Ulrika Danielsson, ledamot

Född: 1972
Invald: 2020

Erfarenhet: Ekonomidirektör Castellum AB sedan 2006 och ekonomi- och finansdirektör sedan 2014.

Utbildning: Civilekonom.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB (publ), John Mattson AB (publ) och Slättö Förvaltning AB.

 

Magnus Jonasson, ledamot

Född: 1956
Invald: 2015

Erfarenhet: Tidigare platschef för Bombardier i Västerås, vd för Balfour Beatty Rail AB, fordonsdirektör för SJ AB samt ledande befattningar inom ALSTOM och ABB.

Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseuppdrag i Ellagro Group AB, Järnvägsklustret i Västerås ekonomiska förening och Odense Letbane P/S i Danmark.

 


Agneta Kores, ledamot

Född: 1960
Invald: 2009

Erfarenhet: Vd Stena fastigheter Göteborg AB, tidigare Länsöverdirektör i Västra Götalands län, vd på Familjebostäder i Göteborg AB, Regionchef vid Banverket samt fastighetsdirektör vid Göteborgs universitet.

Utbildning: Master of civil engineering vid Chalmers Tekniska Högskola. 

Övriga styrelseuppdrag: VD Stena Fastigheter Göteborg AB. Styrelseuppdrag i Vasallen AB, Stena Fastigheter Göteborg AB och därtill knutna bolag samt Ostindiska Compagniet AB.

 

Sven-Erik Bucht, ledamot

Född: 1954
Invald: 2020

Erfarenhet: Landsbygdsminister i den svenska regeringen mellan 2014–2019. Riksdagsledamot 2010– 2019. Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Haparanda.  

Utbildning: Företagsekonomi, Luleå tekniska universitet

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Copperston Resourrces AB. Sveriges representant i Nordiska Rådets Gränshindersråd. Enskild firma och bedriver där skogs- och jordbruk. 

 

Kia Orback, ledamot

Född: 1959
Invald: 2021

Erfarenhet: Linjeerfarenhet, marknadsdirektör Dagens Nyheter, vd Guldfynd och vd Sturegallerian. Styrelsearbetare.

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet

Övriga styrelseuppdrag: SVT, Vasakronan, Knowit, KAB stiftelse. 

 

Lucien Herly, ledamot

Född: 1980
Invald: 2021

Erfarenhet: Chefsbefattningar inom Vattenfallkoncernen, kansliråd vid Näringsdepartementet

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik (KTH, Ecole Polytechnique), diplomerad finansanalytiker (IFL)

Övriga styrelseuppdrag:-  

 

Henrik Eneroth, arbetstagarrepresentant

Invald: 2016
Inget styrelseuppdrag och inte anställd i Regeringskansliet.

 

Håkan Englund, arbetstagarrepresentant

Invald: 2010
Inget styrelseuppdrag och inte anställd i Regeringskansliet.

 

 

Frederick Linderos, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Invald: 2019
Inget styrelseuppdrag och inte anställd i Regeringskansliet.

 

Lars-Erik Mott, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Invald: 2016
Inget styrelseuppdrag och inte anställd i Regeringskansliet.