Styrelse

​​​

 

Jan Bardell, ordförande

Född: 1957
Invald: 2019

Erfarenheter: Vd för olika Vattenfall-bolag, bl a Vattenfall Data, Vattenfall Business Services, Vattenfall Services. Vd och koncernchef One Nordic AB, vd och koncernchef Argynnis Group AB samt vd Climeon AB.

Utbildning: Uppsala Universitet, Gävle Högskola samt IFL (Institutet för Företagsledning).

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Innenco AB och styrelseuppdrag Bardell Consult AB.

 

Ulrika Danielsson, ledamot

Född: 1972
Invald: 2020

Erfarenhet: CFO castellum, styrelseledamot i Castellum-anknutna bolag samt Slättö Förvaltning AB.

Utbildning: Civilekonom.

Övriga uppdrag: CFO/Affärsstöd Atrium Ljungberg sedan 2021, styrelseledamot John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) samt ordförande i revisions- och finansutskottet.

Sven-Erik Bucht, ledamot

Född: 1954
Invald: 2020

Erfarenhet: Landsbygdsminister i svenska regeringen mellan 2014–2019, riksdagsledamot 2010–2019, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Haparanda.

Utbildning: Företagsekonomi, Luleå tekniska universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Copperston Resources AB och Pensionsmyndigheten. Sveriges representant i Nordiska Rådets Gränshindersråd. Enskild firma, bedriver där skogs- och jordbruk.

 

Lucien Herly, ledamot

Född: 1980
Invald: 2021

Erfarenhet: Chefsbefattningar inom Vattenfallkoncernen. 

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik (KTH, Ecole Polytechnique), diplomerad finansanalytiker (IFL)

Övriga uppdrag: Kansliråd vid Näringsdepartementet.

 

Charlotte Bergman, ledamot

Född: 1963
Invald: 2022

Erfarenhet: Vd Strängbetong AB, flera ledande befattningar inom NCC-koncernen, styrelseuppdrag Svevia.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi i Linköping 1988.

Övriga uppdrag: Vd i ELU Konsult AB, styrelseordförande Svefa, styrelseuppdrag FastPartner AB, Anders J Ahlström Holding och ELU Konsult.

 

Caroline Ottosson, ledamot

Född: 1968
Invald: 2022

Erfarenhet: Direktör och chef Anläggningar och system (Assets) Swedavia AB t.o.m. 9/6-22, Chef Trafikförvaltningen Region Stockholm samt Vd SL och Waxholmsbolaget, Stf generaldirektör med flera ledande roller inom Trafikverket, Vägdirektör Vägverket Region Mitt och Ekonomidirektör Lantmäteriet.

Utbildning: Civilingenjör (KTH), inriktning teknisk lantmätare L-87, IFL Handelshögskolan Stockholm.

Övriga uppdrag: Anbudsdirektör och senior rådgivare Keolis Sverige AB (fr.o.m. 2022-06-10), styrelseuppdrag i Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI.

 

Magnus Meyer, ledamot

Född: 1967
Invald: 2022

Erfarenhet: Vd för flera bolag i WSP-koncernen, bl a WSP Europe AB och WSP Sverige AB. Vd och koncernchef Tengbomgruppen AB, samt olika roller inom GE Capital.

Utbildning: Civilingenjör och Teknologie Licentiat KTH.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande HiQ International AB och styrelseuppdrag i bl a Vasakronan AB, Coor Service Management AB, Kinnarps AB och Fagerhult AB.

 

Henrik Eneroth, arbetstagarrepresentant

Född: 1967
Invald:
2016

Utbildning: Spårbunden kommunikation, 3-årig gymnasieutbildning.

Övriga uppdrag: Facklig företrädare för Seko. Inget övrigt styrelseuppdrag, inte anställd på Regeringskansliet.

 

Håkan Englund, arbetstagarrepresentant

Född: 1970
Invald:
2010

Utbildning: El-teleteknisk utbildning.

Övriga uppdrag: Facklig företrädare för Seko. Inget övrigt styrelseuppdrag, inte anställd på Regeringskansliet.

 

Per-Ola Axelsson Åhl, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Född: 1967
Invald:
2022

Utbildning: 4-årig gymnasium el/tele teknisk utbildning.

Övriga uppdrag: Facklig företrädare för Seko. Inget övrigt styrelseuppdrag, inte anställd på Regeringskansliet.

 

Lars-Erik Mott, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Född: 1960
Invald:
 2016

Utbildning: Gymnasieekonom.

Övriga uppdrag: Facklig företrädare för Saco. Projektledare kalkylering. Inget övrigt styrelseuppdrag, inte anställd på Regeringskansliet.