Finansiell kalender

 

2019  
Delårsrapport kvartal 1 2019-04-30
Delårsrapport kvartal 2 2019-08-02
Delårsrapport kvartal 3 2019-10-25
Bokslutskommuniké, kvartal 4 2020-02-14
Års- och hållbarhetsredovisning 2019 2020-03-31