Menu

Finansiell kalender

 

2020  
Delårsrapport kvartal 1 2020-04-28
Delårsrapport kvartal 2 2020-08-12
Delårsrapport kvartal 3 2020-10-22
Bokslutskommuniké, kvartal 4 2021-02-15
Års- och hållbarhetsredovisning 2021-03-19
Årsstämma 2021-04-28

 

2021  
Delårsrapport kvartal 1             2021-04-29
Delårsrapport kvartal 2 2021-08-12
Delårsrapport kvartal 3  2021-10-29
Bokslutskommuniké, kvartal 4 2022-02-15