Menu

Finansiell kalender

 

 

2021  
Delårsrapport kvartal 1             2021-04-29
Delårsrapport kvartal 2 2021-08-12
Delårsrapport kvartal 3  2021-10-29
Bokslutskommuniké, kvartal 4 2022-02-15
 Års- och hållbarhetsredovisning 2022-03-28
Årsstämma 2022-04-28