Finansiell kalender

 

Bokslutskommuniké 2022 15 februari 2023
Årsstämma 2023 27 april 2023
Delårsrapport januari - mars 2023 27 april 2023
Delårsrapport januari - juni 2023 14 augusti 2023
Delårsrapport januari - september 2023 27 oktober  2023