Intressentdialog

En väl fungerande järnväg kräver samverkan mellan en rad olika aktörer. Infranord har därmed en mängd kontaktytor gentemot olika intressenter på nationell, regional till lokal nivå vilka alla påverkar och påverkas av verksamheten.

En aktiv dialog med intressenterna bidrar till att säkerställa att bolagets prioriteringar och strategier är relevanta. Dialogen med intressenterna är därför en viktig del i Infranords hållbarhetsarbete och ger ett viktigt underlag till bolagets kontinuerliga förbättringsarbete. Dialogen underlättar också förståelsen av intressenternas behov och förväntningar.

​Intressent

​Dialog och engagemang

​Kunder

 • Kundmöten
 • Ekonomimöten
 • Byggmöten
 • Undersökningar som NöjdKundIndex

​Medarbetare

 • Medarbetaresamtal
 • Medarbetarundersökningar
 • Arbetsplatsträffar 
 • Skyddskommittéer 
 • Samverkarforum

​Ägare

 • Ägardialog
 • Årsstämma

Leverantörer

 • Leverantörsbedömning
 • Leverantörsuppföljning
 • Fysisk leverantörsrevision