Uppförandekod

Infranords uppförandekod utgår från bolagets hållbarhetspolicy. Den anger hur medarbetare, leverantörer och andra samarbetspartners ska agera och uppträda såväl internt som externt. Infranord och våra samarbetspartners förbinder oss till uppförandekoden genom våra anställningsavtal och våra leverantörsavtal.

Infranords uppförandekod