Så mäter och följer Infranord sitt hållbarhetsarbete

Infranord mäter och följer upp sitt hållbarhetsarbete med hjälp av en hållbarhetskompass. Bolaget har valt ut elva väsentliga områden med hjälp av en väsentlighetsanalys under 2018. Valda områden är förankrade i Infranords koncernledning. Nyckeltal som mäter valda väsentliga områden är beslutade på Infranords styrelsemöte i december 2018. Nyckeltal och dess analys och uppföljning styr bolaget mot måluppfyllelsen av FNs globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. 

 


Hållbarhetsredovisningen

Infranord rapporterar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI Standard Core och publicerar varje år en års- och hållbarhetsredovisning.