Väsentliga områden

I ambitionen att vara ett hållbart föredöme ingår att ta ansvar för bolagets påverkan på omgivningen. En förutsättning är att vi förstår vilka områden vi påverkar mest, våra väsentliga områden. Det är inom dessa områden Infranord ska ta ett fördjupat ansvar.

Grafen visar Infranords prioriterade hållbarhetsområden. Analysen har beaktat både Infranords och intressenternas prioriteringar.