Skip to main content Skip to footer

Nyheter från Infranords kraftenhet

Nyheter 2024

Infranord satsar på att vidareutveckla den svenska kraftförsörjningen
Vill du vara delaktig i den största satsningen på infrastruktur i modern tid? Vill du arbeta inom en framtidsbransch som säkerställer miljövänliga transporter, energiinfrastruktur och kraftförsörjningsanläggningar? Är du en person som är lösningsorienterad och sätter säkerhet först? Just nu säker vi på Kraft nya kollegor på flertalet orter i Sverige. Läs med under Lediga Jobb.

Fortsatt framgång för säkrare arbetsmiljö genom BBS-projekt​Under 2022 genomförde Kraft Mitt pilotprojektet BBS (beteendebaserad säkerhet) vars syfte var att skapa en säkrare arbetsmiljö genom fokus på säkra beteenden. Projektets mål var att öka förståelsen för hur allas beteende påverkar säkerheten på våra arbetsplatser. Resultat blev mycket lyckat och vi har valt att fortsätta detta arbete inom hela kraftorganisationen. Under december 2023 påbörjade en ny arbetsgrupp att göra en bedömning av säkerhetskulturen i gruppen, vilken redan från början viasade sig vara hög, för att sedan identifiera vilka de mest riskfyllda arbetsmomenten är och vilka beteenden som är avgörande vid dessa arbetsmoment för att skapa en säker arbetsmiljö. Det pågående projektet inom beteendebaserad säkerhet (BBS) inom Kraft Väst visar fortsatta positiva resultat. 

Infranord Kraft har tilldelats Spänningsomläggning från 11kV till 22kV på hjälpkraftlinjerna Västerås C – Arboga, Eskilstuna – Frövi
Uppdraget är en utförande entreprenad och kommer pågå under 2024.

Infranords kraftgrupp vinner DoU kraftförsörjningsanläggningar järnväg västra.
Infranord har tilldelats Drift och Underhåll kraftförsörjningsanläggningar järnväg underhållsregion västra . Uppdraget pågå i 5 år med möjlighet till 3 optionsår. Det känns extra roligt att få fortsätta vårt arbete i detta kontrakt då vi vid övergången är sittande entreprenör.

Infranord Kraft har tilldelats Infranord Kraft har tilldelats Byte av nätstationer på Borlänge bangård
Uppdraget är en total entreprenad och kommer pågå under 2024 och 2025.

Nyheter 2023

Infranord har tilldelats Underhållsavtal mottagningsstationer BENAB
Uppdraget är kommer pågå i 2 år med möjlighet till 2 optionsår. 

Infranord har tilldelats Basunderhåll av järnvägsanläggning Stockholm barngårdar som innehåller Tågvärme och linjebunden kraft 
Uppdraget är kommer pågå i 5 år med möjlighet till 2 optionsår. 

Infranord har sedan 2019 haft uppdraget att utföra drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Nord
Vi har nu fått fortsatt förtroende att fortsätta vårt uppdrag genom att 2 optionsår blivit utlösta fram till 2025.


Juni 2023
Infranords kraftgrupp vinner kontrakt i Nord
Infranord har tilldelats Underhållsavtal mottagningsstationer BENAB. Uppdraget är kommer pågå i 2 år med möjlighet till 2 optionsår. Kontraktet är en ny beställare vilket är roligt och utvecklande.

Maj 2023
Infranords kraftgrupp vinner kontrakt i Nord
Infranord har tilldelats Basunderhåll av järnvägsanläggning Stockholm barngårdar som innehåller Tågvärme och linjebunden kraft. Uppdraget är kommer pågå i 5 år med möjlighet till 2 optionsår. Det känns extra roligt att få fortsätta detta kontrakt då vi vid övergången var sittande entreprenör för Tågvärme linjebunden kraft.

April 2023
Infranords kraftgrupp får fortsatt förtroende
Infranord har sedan 2019 haft uppdraget att utföra drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Nord. Vi har nu fått fortsatt förtroende att fortsätta vårt uppdrag genom att 2 optionsår blivit utlösta fram till 2025.

Infranords kraftgrupp får fortsatt förtroende
Infranord har sedan 2019 haft uppdraget att utföra drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Mitt. Vi har nu fått fortsatt förtroende att fortsätta vårt uppdrag genom att 2 optionsår blivit utlösta fram till 2025.

Nyheter 2022

December 2022
Infranords kraftgrupp vinner kontrakt i Nord
Infranord har tilldelats Underhållsavtal elkraftsutrustning Hagalund. Uppdraget är kommer pågå i 2 år med möjlighet till 2 optionsår. Det känns extra roligt att få fortsätta detta kontrakt då vi vid övergången var sittande entreprenör.

September 2022
Infranords kraftgrupp vinner kontrakt i region Nord
Infranord har tilldelats utförande Ramavtal förebyggande underhåll kraftförsörjning el i region Sörmland. Uppdraget är en totalentreprenad och kommer pågå i 2 år med möjlighet till två options år. Det känns extra roligt att få fortsätta detta kontrakt då vi vid övergången var sittande entreprenör.

Maj 2022
Infranord satsar på att vidareutveckla den svenska kraftförsörjningen
Vill du vara delaktig i den största satsningen på infrastruktur i modern tid? Vill du arbeta inom en framtidsbransch som säkerställer miljövänliga transporter, energiinfrastruktur och kraftförsörjningsanläggningar? Är du en person som är lösningsorienterad och sätter säkerhet först? Då kanske du är vår nya kollega?

Februari 2022
Pilotprojekt i stärkt säkerhetskultur
Kraftgruppen har fått möjlighet att vara först ut i ett pilotprojekt vars mål är att stärka Infranords säkerhetskultur. Arbetet är del av Infranords strategiplan för 2022-2026 med målet att ha en säker arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare. Pilotprojektet kommer att pågå under våren och sommaren 2022 för att sedan utvärderas under hösten.

Infranords kraftgrupp får fortsatt förtroende
Infranord har sedan 2016 uppdraget att utföra drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Väst. Vi har nu fått fortsatt förtroende att fortsätta vårt uppdrag genom att de 2 sista optionsåren blivit utlösta fram till 2024.

Januari 2022
Infranords kraftgrupp får fortsatt förtroende
Infranord har sedan 2018 haft uppdraget att utföra Underhåll av tågvärme och linjebunden kraft i Stockholm. Vi har nu fått fortsatt förtroende att fortsätta vårt uppdrag genom 1 utlöst optionsår fram till 2023