BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma i Infranord AB

Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, org.nr 556793-3089.
Tid:    Torsdagen den 27 april 2023, kl. 14.00
Plats:  Solna strandväg 3, Solna samt digitalt möte via Microsoft Teams. 

Kallelse till årsstämma
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 2023
Förslag till beslut vid bolagsstämma i Infranord AB

Revisors rapport transparenslag Infranord 2022
Uttalande transparenslagen 2022
Revisorsyttrande ersättningar ledande befattningshavare Infranord 2022