Skip to main content Skip to footer

BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma

Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, org.nr 556793-3089.
Tid:     Onsdagen den 24 april 2024, kl. 14.00 (rättelse)
Plats:   Solna strandväg 3, Solna

Kallelse till årsstämma, förslag till beslut vid bolagsstämma samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare


Ersättningsrapport

Revisors rapport transparenslag Infranord 2023

Uttalande transparenslagen

Revisorsyttrande 8:54