Menu

Nattarbete sträckan Almedal - Borås

Infranord kommer under perioden v9 – v18 att byta ut ett stort antal gamla och dåliga kontaktledningsstolpar på järnvägssträckan Almedal - Borås.

Arbetet startar söndag v9 i Almedal och kommer att utföras nattetid för att minska påverkan på persontågstrafiken. Arbetet kan innebära viss störning i form av buller från spårgående fordon och arbetsredskap, oljud vid rivning av gamla kontaktledningsstolpar samt vid montering av nya stolpar. 

Vi ber om överseende för eventuella störningar! 

Frågor om arbetet hänvisas till Trafikverket eller info@infranord.se 

 


Sträckan som påverkas av nattarbetet inkluderar Almedal,
Mölnlycke, Landvetter, Bollebygd, Hultafors och Borås. 

Fakta om Infranord

Verksamhet
Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden.

Anställda
1900 personer varav cirka 1300 tekniker.

Omsättning
4 miljarder SEK. 

Ägare
Infranord ägs till 100 procent av svenska staten.

Huvudkontor
Solna i Sverige

Dotterbolag
Norge