Menu

Kraft

En person jobbar i ett av Infranords ställverk

Att se över kraftförsörjningen innebär att säkerställa att en elförbrukare, apparat, fastighet eller liknande får rätt typ av el med avseende på spänning, ström och frekvens.

Ett bra sätt att minska felavhjälpningstalen är att se över kraftinstallationerna med jämna mellanrum. Med rätt skötsel optimeras energianvändningen. 

Våra vanligaste tjänster inom Kraft är: 

  • Termografering
  • Likströmssystem
  • Transfomatorer